เมืองเวียนนา ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากเมืองเวียนนา ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3.5 ชั่วโมง (from the city center), 4.5 ชั่วโมง (from the airport)
วลาออกเดินทางตามปกติ * 8:00 am
9:30 am
12:30 pm
16:00 pm
จุดรับผู้โดยสาร City center - Westbahnhof (train station, bus station, subway, tram), in front of hotel Mercure Westbahnhof (Felberstrasse 4)
Schwechat international airport
จุดส่งผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับ-ส่งที่กรุงเวียนนา

ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในโรงแรมหรูหรือที่พักที่ราคาไม่แพงในกรุงเวียนนาก็ตาม หรือเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินก็ตาม เราได้เลือกจุดรับและส่งผู้โดยสารที่สะดวกที่สุดสำหรับท่าน

City center - Westbahnhof - in front of Hotel Mercure Westbahnhof

pick-up spot in front of Hotel Mercure Westbahnhof, Felberstrasse 4

จุดรับ-ส่งที่ศูนย์กลางกรุงเวียนนาอยู่ทดี่ ้านหน้าของโรงแรมแมร์คูเรอ เวสทบ์ านโฮฟ (Mercure Westbahnhof) โดยเปน็ จุด ที่สะดวกสำหรับเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน (ยู-บาห์น) รถบัส รถไฟ และรถราง

ที่อยู่: Felberstrasse 4, Vienna ที่อยู่ ใหดู้แผนทขี่ องกูเกิ้ล


Vienna-Schwechat international airport

map of the meeting point at Vienna-Schwechat airport

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (เยอรมัน: Flughafen Wien-Schwechat) เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ออสเตรีย และเป็นท่าอากาศยานแห่งหนึ่งที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในยุโรปกลาง โดยมีเที่ยวบินเดินทางไปยังประเทศในทวีป ยุโรปทั้งหมดรวมถึงในภูมิภาคอื่นด้วย พนักงานขับรถของเราจะไปพบท่านที่จุดนับพบที่แสดงในด้านซ้ายของแผนที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vienna.

จุดรับ-ส่งทเี่ ชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะส่งท่านโดยตรงที่โรงแรมในเชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากกรุงเวียนนา ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเวียนนา ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และรถบัสจากกรุงเวียนนา ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จากกรุงเวียนนา ไป ยังเชสกี้ คลุมลอฟ

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Vienna ไปยังCesky Krumlov

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.