จากลินซ์ ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากลินซ์ ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

เคล็ดลับ: หากท่านเดินทางมายังกรุงเวียนนา เมืองซาลซ์บูร์ก หรือเมืองฮัลล์ชตัทท์ วิธีเดินทางที่ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุดคือ การใช้บริการรถ shuttle ที่สะดวกสบายของเรา

ราคา 500 CZK (22 EUR, ~26 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 10:30 am
13:30 pm
16:30 pm
18:30 pm
จุดรับผู้โดยสาร City center - in front of the exit from Linz Hauptbahnhof (main train station)
จุดส่งผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับ-ส่งทเี่ มืองลินซ: เฮ้าท์บานโฮฟ – สถานีรถไฟหลัก

พนักงานขับรถของเราจะรับท่านที่ทางออกจากสถานีรถไฟหลักของเมืองลินซ์ (เยอรมัน: Donau Hauptbahnhof) โดย ลินซ์ เฮ้าท์บานโฮฟ เป็นศูนย์กลางสำคัญของรถไฟออสเตรียและรถไฟนานาชาติ รวมถึงการขนส่งมวลชนของเมืองลินซ์ สถานีรถบัสขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองลินซ์อยู่ถัดจากสถานีรถไฟ โดยท่านสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ของเมืองได้โดยใช้ รถบัสหรือรถราง

เคล็ดลับ: หากท่านเดินทางมายังกรุงเวียนนา เมืองซาลซ์บูร์ก หรือเมืองฮัลล์ชตัทท์ วิธีเดินทางที่ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุดคือ การใช้บริการรถ shuttle ที่สะดวกสบายของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Linz.

จุดรับ-ส่งทเี่ ชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะส่งท่านโดยตรงที่โรงแรมในเชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเมืองลินซ์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจากเมืองลินซ์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และรถบัสจากเมืองลินซ์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จากเมืองลินซ์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Linz ไปยังCesky Krumlov

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.