จากฮัลล์ชตัทท์ ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากฮัลล์ชตัทท์ ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 8:45 am
12:00 pm
15:00 pm
17:00 pm
จุดรับผู้โดยสาร City center - Lahn-Seestrasse bus stop
จุดส่งผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับ-ส่งทปี่ ้ายรถบัส เมืองฮัลล์ชตัทท  ATO Lahn-Seestrasse

จุดรับ-ส่งที่เมืองฮัลล์ชตัทท์ อยู่ที่ลานจอดรถถัดจากสถานีรถบัส ATO Lahn-Seestrasse ท่าเรือ Hallstatt Lahn และ บริเวณทางเข้าของศูนย์ประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถเดินมาจากโรงแรมฮัลล์ชตัทท์ ที่มีชื่อเสียงได้

ที่อยู่ ใหดู้แผนทขี่ องกูเกิ้ล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hallstatt.

จุดรับ-ส่งทเี่ ชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะส่งท่านโดยตรงที่โรงแรมในเชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเมืองฮัลล์ชตัทท์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจากเมืองฮัลล์ชตัทท์ ไป ยังเชสกี้ คลุมลอฟ และรถบัสจากเมืองฮัลล์ชตัทท์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จากเมือง ฮัลล์ชตัทท์ ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Hallstatt ไปยังCesky Krumlov

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.