เชสกี้ คลุมลอฟ ถึงปราก

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากเชสกี้ คลุมลอฟ ถึงปราก

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 9:00 am
12:00 pm
17:00 pm
จุดรับผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ
จุดส่งผู้โดยสาร City center - Na Knížecí (subway station Anděl, bus station, tram)
Prague international airport - directly in front of the airport hall

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับผู้โดยสารที่ เชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะไปรับท่านโดยตรงที่โรงแรมใน เชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

จุดรับ-ส่งที่กรุงปราก

ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในกรุงปรากหรือเดินทางมายังกรุงปรากโดยรถบัส รถไฟหรือเครื่องบิน เราได้เลือกจุดรับ-ส่งที่สะดวก ที่สุดสำหรับท่าน

ศูนย์กลางของเมือง - Na Knížecí (Anděl)

ที่ด้านขอบเขตของศูนย์กลางกรุงปราก ท่านจะสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้และใช้บริการรถไฟใต้ดิน (เมโทร) รถราง หรือรถบัสจากศูนย์กลางการขนส่งมวลชนที่สำคัญเหล่านี้ได้ โรงแรมมีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ในระยะที่สามารถ เดินไปถึงได้

สนามบินนานาชาติ Prague Ruzyně (Vaclav Havel airport)

สนามบินนานาชาติ Prague Ruzyně มีอาคารผู้โดยสารที่ทันสมัย โดยสนามบินนานาชาติ Prague Ruzyně เป็นสนามบิน ขนาดใหญ่ที่สุดและมีผู้โดยสารมากที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก

เราจะส่งทา่ นทดี่ า้ นหนา้ อาคาร 1 หรืออาคาร 2 ของ สนามบนิ ปราก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Prague.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุงปราก เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุง ปราก และรถบัสจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุงปราก และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยัง กรุงปราก

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Cesky Krumlov ไปยังPrague

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.