เชสกี้ คลุมลอฟ ถึงซาลซ์เบิร์ก

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากเชสกี้ คลุมลอฟ ถึงซาลซ์เบิร์ก

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 8:00 am
9:45 am
12:45 pm
16:30 pm
จุดรับผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ
จุดส่งผู้โดยสาร City center - Hauptbahnhof (main train station)

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับผู้โดยสารที่ เชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะไปรับท่านโดยตรงที่โรงแรมใน เชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

จุดรับ-ส่งในศูนย์กลางของเมืองซาลซ์บูร์ก– สถานีรถไฟและป้ายรถบัสที่สำคัญ

จุดรับ-ส่งที่ศูนย์กลางเมืองงซาลซ์บูร์ก อยู่ที่บริเวณที่สะดวกที่สุด ซึ่งเป็นบริเวณที่การขนส่งมวลชนทุกอย่างมาบรรจบในจุด เดียวกัน ได้แก่ ซาลซ์บูร์ก เฮ้าท์บานโฮฟ (สถานีรถไฟหลัก) และสถานีรถบัส Südtiroler Platz

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Salzburg.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองงซาลซ์บูร์ก เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก และรถบัสจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จาก เชส กี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Cesky Krumlov ไปยังSalzburg

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.