ตารางเวลา

ท่านสามารถหาเวลาออกเดินทางได้จากด้านล่าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างในบางวัน กรุณาใช้ แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ของ เราเพื่อตรวจสอบเวลาที่ให้บริการ

The service is limited in the winter season (from November to March).

Please fill out the booking form and wait for our answer with available options.

จากถึงเวลาออกเดินทางระยะเวลาราคา
Cesky Krumlov Vienna (city center) 8:00 am, 9:45 am, 14:00 pm, 16:30 pm 3.5 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Cesky Krumlov Vienna (airport) 9:45 am, 14:00 pm, 16:30 pm 4-5 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Cesky Krumlov Salzburg 8:00 am, 9:45 am, 12:45 pm, 16:30 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Cesky Krumlov Hallstatt 8:00 am, 10:30 am, 13:00 pm, 16:00 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Cesky Krumlov Prague
9:00 am, 12:00 pm, 17:00 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด

Vienna (city center) Cesky Krumlov 8:00 am, 9:30 am, 12:30 pm, 16:00 pm 3.5 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Vienna (airport) Cesky Krumlov 7:00 am, 8:30 am, 15:15 pm 4.5 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Salzburg Cesky Krumlov 9:00 am, 12:00 pm, 15:00 pm, 17:00 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Hallstatt Cesky Krumlov 8:45 am, 12:00 pm, 15:00 pm, 17:00 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด
Prague Cesky Krumlov 9:00 am, 13:00 pm, 16:30 pm 3 ชั่วโมง 990 CZK (40 EUR)  รายละเอียด