จากซาลซ์เบิร์ก ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากซาลซ์เบิร์ก ถึงเชสกี้ คลุมลอฟ

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 9:00 am
12:00 pm
15:00 pm
17:00 pm
จุดรับผู้โดยสาร City center - Hauptbahnhof (main train station) - exit Lastenstraße
จุดส่งผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับผโู้ ดยสารที่ศูนย์กลางของเมืองซาลซบ์ ูร์ก - สถานีรถไฟหลักของเมืองซาลซบ์ ูร์ก

จุดรับผู้โดยสารที่เมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งอยู่ถัดจากป้ายรถไฟหลัก - Exit Lastenstraße

ที่อยู่: Lastenstraße 6, Salzburg ที่อยู่ ใหดู้แผนทขี่ องกูเกิ้ล

photo of the meeting point at the Salzburg main train stationphoto of the meeting point at the Salzburg main train stationphoto of the meeting point at the Salzburg main train stationphoto of the meeting point at the Salzburg main train stationphoto of the meeting point at the Salzburg main train stationphoto of the meeting point at the Salzburg main train station

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Salzburg.

จุดรับ-ส่งทเี่ ชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะส่งท่านโดยตรงที่โรงแรมในเชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเมืองซาลซ์บูร์ก ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจากเมืองซาลซ์บูร์ก ไป ยังเชสกี้ คลุมลอฟ และรถบัสจากเมืองซาลซ์บูร์ก ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จากเมือง ซาลซ์บูร์ก ไปยังเชสกี้ คลุมลอฟ

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Salzburg ไปยังCesky Krumlov

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.