เชสกี้ คลุมลอฟ ถึงเมืองเวียนนา

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากเชสกี้ คลุมลอฟ ถึงเมืองเวียนนา

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3.5 ชั่วโมง (to city center), 4 to 5 ชั่วโมง (to the airport)
วลาออกเดินทางตามปกติ * 8:00 am
9:45 am
14:00 pm
16:30 pm
จุดรับผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ
จุดส่งผู้โดยสาร City center - Westbahnhof (train station, bus station, subway, tram)
Schwechat international airport

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับผู้โดยสารที่ เชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะไปรับท่านโดยตรงที่โรงแรมใน เชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

จุดส่งผู้โดยสารที่กรุงเวียนนา

ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในโรงแรมหรูหรือที่พักที่ราคาไม่แพงในกรุงเวียนนาก็ตาม หรือเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินก็ตาม เราได้เลือกจุดรับและส่งผู้โดยสารที่สะดวกที่สุดสำหรับท่าน

City center - Westbahnhof

จุดรับ-ส่งที่ศูนย์กลางกรุงเวียนนาอยู่ทบี่ ริเวณที่สะดวกที่สุด ซึ่งเปน็ บริเวณที่การขนส่งมวลชนทุกอย่างมาบรรจบในจุดเดียว กัน ได้แก่ เวียนนา เวสท์บานโฮฟ – สถานีรถไฟใต้ดิน (ยู-บาห์น) สถานีรถไฟ ป้ายรถเมล์และรถราง

Vienna-Schwechat international airport

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (เยอรมัน: Flughafen Wien-Schwechat) เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ออสเตรีย และเป็นท่าอากาศยานแห่งหนึ่งที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในยุโรปกลาง โดยมีเที่ยวบินเดินทางไปยังประเทศในทวีป ยุโรปทั้งหมดรวมถึงในภูมิภาคอื่นด้วย โดยเราจะส่งท่านที่ด้านหน้าของอาคารท่าอากาศยานเวียนนา – สคเวซัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vienna.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุงเวียนนา เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยัง กรุงเวียนนา และรถบัสจาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุงเวียนนา และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังกรุงเวียนนา

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Cesky Krumlov ไปยังVienna

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.