เชสกี้ คลุมลอฟ ถึงฮัลล์ชตัทท์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

เกี่ยวกับ Bean Shuttle

รถรับส่ง Shuttle bus จากเชสกี้ คลุมลอฟ ถึงฮัลล์ชตัทท์

ราคา 990 CZK (40 EUR, ~52 USD) ต่อที่นั่ง
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วลาออกเดินทางตามปกติ * 8:00 am
10:30 am
13:00
16:00 pm
จุดรับผู้โดยสาร โรงแรมหรือที่อยู่ที่อื่นๆ ของท่านในเชสกี้ คลุมลอฟ
จุดส่งผู้โดยสาร City center - Lahn-Seestrasse bus stop

* ในบางวัน เวลาออกเดินทางอาจแตกต่างออกไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดหลังจาก ท่านได้กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่งแล้ว.

จุดรับผู้โดยสารที่ เชสกี้ คลุมลอฟ

เราจะไปรับท่านโดยตรงที่โรงแรมใน เชสกี้ คลุมลอฟ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cesky Krumlov.

จุดรับ-ส่งทปี่ ้ายรถบัสเมืองฮัลล์ชตัทท  ATO Lahn-Seestrasse

จุดรับ-ส่งที่เมืองฮัลล์ชตัทท์ อยู่ที่สถานีรถบัส Lahn-Seestrasse ซึ่งอยู่ถัดจากท่าเรือ และที่บริเวณทางเข้าของศูนย์ ประวัติศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hallstatt.

 

วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองฮัลล์ชตัทท์ เร็วกว่าการเดินทางโดยรถไฟจากเชสกี้ คลุมลอฟ ไป ยังเมืองฮัลล์ชตัทท์ และรถบัสจากเชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองฮัลล์ชตัทท์ และราคาถูกกว่าการใช้บริการรถแท็กซี่จาก เชสกี้ คลุมลอฟ ไปยังเมืองฮัลล์ชตัทท์

บริการรถส่วนบุคคลและได้นั่งรถชมวิวทิวทัศน์จาก Cesky Krumlov ไปยังHallstatt

สำหรับการเสนออย่างสมบูรณ์สำหรับการรับส่งเป็นส่วนบุคคลและชมวิวทิวทัศน์ ให้ดูข้อเสนอของรถบัส CK Shuttle.