ขั้นตอนการจอง

กรุณาใช้แบบฟอร์มสำรองทนีั่งเพื่อตรวจสอบว่ามีรถบัสให้บริการหรือไม่หรือสำรองทนีั่งเพื่อใช้บริการ

เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ให้เร็วที่สุด (ภายใน 24 ชั่วโมง) พร้อมแจ้งว่ามีรถหรือไม่และคำแนะนำการชำระเงินมัดจำ 20% ซึ่งท่านจำเป็นต้องชำระเพื่อทำให้การสำรองที่นั่งเสร็จสิ้น จากนั้น เราจะส่งอีเมล์ไปให้กับท่านโดยส่งไปที่อีเมล์ที่ท่าน ได้กรอกลงในแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ดังนั้น กรุณาตรวจสอบการสะกดอีเมล์อย่างระมัดระวัง

เราตอบอีเมล์ไปยังผู้ที่สำรองที่นั่งทุกท่าน ดังนั้น หากท่านไม่ได้รับอีเมล์จากเรา เป็นไปได้ว่าอาจเกิดปัญหากับอีเมล์ของ ท่านดังนั้น สำหรับกรณีนี้ กรุณาพยายามส่งใบสำรองที่นั่งอีกครั้งโดยใช้อีเมล์อื่น

เมื่อเราได้รับเงินมัดจำแล้ว เราจะออก Voucher การรับส่งและส่งอีเมล์ให้กับท่านในรูปแบบ PDF ดังนนั้ การรับส่งของทา่ น ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว

สามารถใช้ Voucher การรับส่งในรูปแบบ PDF เพื่อเป็นเอกสารรับรองการเดินทางสำหรับการขอรับวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ได้เช่นกัน

เมื่อท่านได้รับ Voucher การรับส่ง ท่านไม่จำเป็นต้องยืนยันการสำรองที่นั่งอีกครั้ง โดยพนักงานขับรถของเราจะไปรับท่าน ในสถานที่และเวลาที่ได้ระบุไว้ใน voucher แม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารคนอื่นๆ ร่วมเดินทางกับท่านด้วยก็ตาม

หากท่านต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่งหลังจากที่ได้ยืนยันแล้ว ให้ใช้นโยบายการยกเลิก

คำถามที่พบได้บ่อย

เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการสำรองทนี่ งั่ การเดินทางคือเวลาใด?

เราขอแนะนำให้ท่านสำรองที่นั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจาก ยิ่งท่านสำรองที่นั่งช้า ก็จะมีจำนวนที่นั่งเหลือน้อย ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือการสำรองที่นั่งของท่านอย่างน้อยหนึ่งหรือสองเดือนล่วงหน้า

การชำระเงินมัดจำทำได้อย่างไร? 

ปัจจุบัน เราสนับสนุนการชำระเงินผ่าน PayPal ซึ่งทำให้ท่านสามารถจ่ายเงินได้ผ่านบัตรเครดิตของท่านแม้ว่าท่านจะไม่มี บัญชี PayPal ก็ตาม หรืออีกวิธีการหนึ่งคือการโอนเงินผ่านธนาคาร

เราจะส่งคำแนะนำวิธีการชำระเงินมัดจำไปยังอีเมล์ของท่าน และท่านยังสามารถดูรายละเอียดได้ด้วยตนเองที่นี่