เกี่ยวกับ

รถ Bean shuttle เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ โดยเราได้จัดเตรียมรถ shuttle bus ให้บริการวันละ 2 ครั้ง ระหว่างจุดศูนย์กลางของเราที่ยูเนสโก้ ในเมืองเชสกี้ คลุมลอฟและจุดหมายปลายทางที่ ได้รับความนิยม 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเวียนนา เมืองซาลซ์เบิร์ก กรุงปราก เมืองฮัลล์ชตัทท์ และเมืองงลินซ์

สิ่งิ่งที่สี่สามารถคาดหวังังได้้

เราให้บริการรถบัสโดยสารปรับอากาศแบบ 8 ที่นั่ง ซึ่งเป็นรถบัสใหม่ สะอาด ปลอดบุหรี่ พนักงานขับรถของเรามีความเป็น มิตรและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หากท่านเดินทางกับเด็ก เราจะจัดเตรียมเบาะพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อความปลอดภัยของ เด็ก

จะขึ้นึ้นรถบัสัสได้้อ้อย่่า่า่างไร

การขึ้นโดยสารรถบัส Bean Shuttle นั้นทำได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียว โดยท่านต้องกรอก แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ที่ด้านบน ของหน้าและรอรับการยืนยัน ที่เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ เราจะไปรับและส่งท่านที่โรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้ สำหรับในเมืองขนาด ใหญ่ เราพบว่าจุดรับและส่งผู้โดยสารที่สะดวกที่สุดคือที่ศูนย์ของการขนส่งมวลชนในท้องถิ่น สถานีรถไฟระหว่างเมืองและ สนามบิน

ท่านไม่จำเป็นต้องรอดำเนินการในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป อีกทั้งขณะนี้ค่าบริการของเราก็ถูกลงด้วย

รายละเอียดอื่นๆ